TR | EN

Tarihçe

Ülkemizde kurulan ilk iyi klinik uygulama merkezidir. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu tarafından kurulmuştur. Aralık 2013 tarihinde ise Erciyes üniversitesi rektörlüğüne bağlı araştırma uygulama merkezi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 
Hakan Çetinsaya İKUM, Avrupa’nın en büyük deneysel ilaç araştırma kliniklerinden biri durumundadır. Ağırlıklı olarak farmakokinetik (biyoyararlanım / biyoeşdeğerlik) çalışmaları yürütülmektedir.
 
Hakan Çetinsaya İKUM her 2 yılda bir ulusal, 7 kez de uluslararası denetimden geçmiştir (Almanya (2 defa), Güney Afrika, Avusturya ve İspanya, Danimarka Sağlık Bakanlıkları ve EMA (Avrupa İlaç Ajansı)). Her bir personel bu alanda Türkiye’nin en deneyimli çalışanıdır. Güney Kore’den Arjantin’e kadar dünyanın birçok ülkesinden ilaç firmaları  Hakan Çetinsaya İKUM’u tercih etmektedir. Büyüklük olarak Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan Hakan Çetinsaya İKUM kalite olarak Avrupa’nın en iyileri arasındadır. Hizmet üreterek, veri üreterek gerçek bir know-how ihracatı yapmaktadır.
 
Klinikte kurulduğu yıldan itibaren yaklaşık 1199 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış olup, bu rakam ülkemizdeki tüm çalışmaların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır.
 
Yıllara göre yapılan çalışma sayısı; 2000 yılında 6, 2001 yılında 10, 2002 yılında 54, 2003 yılında 67, 2004 yılında 107, 2005 yılında 151, 2006 yılında 118, 2007 yılında 123, 2008 yılında 120, 2009 yılında 88, 2010 yılında 80, 2011 yılında 56, 2012 yılında 51, 2013 yılında 53 olarak gerçekleşmiştir.
 
2000-2013 yılları arasında ilaç gruplarına göre yapılan biyoeşdeğerlik çalışması sayıları ise; antibiyotik grubu 200 (%18,45), antihipertansif grubu 190 (%17,52), Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar 150 (%13,83), Analjezik/antiinflamatuvar ilaçlar 172(%15,86), peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar 90 (%8,30), Antidiyabetik ilaçlar 96(%8,76), antihiperlipidemik ilaçlar 70(%6,45), diğer(antifungal,antiastmatik,antihistaminik v.s.) 117 (%10,79) olarak gerçekleşmiştir.
Halen Türkiye’nin hatta Avrupa’nın bu alanda en deneyimli kliniklerinden biridir.
 
Hakan Çetinsaya İKUM; 2 kat, 30 oda, 48 yatak kapasitesi, günlük kullanım alanları ile toplam 1300 m2 alan içermektedir. Klinikte 2 Farmakolog, 1 aile hekimi, 1 eczacı, 8 hemşire ve 1 paramedik, 1 EKG teknisyeni, 1 Bilgi işlerm personeli, 5 Laboratuvar  teknisyeni, 2 sekreter, 1 memur,1 iletişim sorumlusu, 2 kalite kontrol uzmanı, 3 hizmetli olmak üzere toplam 29 personel çalışmaktadır.
 
Klinikteki personel düzenli olarak 2 yılda bir yurt içi ve yurt dışı eğitim  almaktadır. Her iki yılda bir kardiyopulmoner resusitasyon ve temel yaşam desteği eğitimi verilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle yurt dışı (AB ülkeleri) denetlemelerinden sonra kliniği yoğun bir şekilde tercih etmektedir.
 
Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi gerek üniversitemizin, gerek Kayseri’nin, gerekse Türkiye’nin haklı bir gururu olarak çalışmalarına devam etmektedir
Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 +90352 207 66 66 - 24405 / 0506 232 73 73
 +90352 437 40 67
 ikum@erciyes.edu.tr