TR | EN

Gizlilik Politikası

1. Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak araştırmalara katılan tüm gönüllülere mahremiyetlerini korumak amacıyla çalışmalara özel kodlar verilir.
 
2. Gönüllülerden alınan kan ve idrar örnekleri laboratuara gönderilirken numune kaplarına hiçbir şekilde gönüllünün açık adı ve soyadı yazılmaz. Bunun yerine klinik tarafından verilen özel numaralar yazılır.

3. Sözleşmeli araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan gizlilik sözleşmeleri araştırıcılar tarafından imzalanır, bunun bir nüshası araştırıcı dosyasında kalırken diğer nüsha sözleşmeli araştırma kuruluşuna gönderilir.

4. Herhangi bir sözleşmeli araştırma kuruluşu veya destekleyiciye kendi çalışmaları dışında bilgi verilmesi kesinlikle yasak olup çalışma ile ilgili istenen her türlü bilgi ise İKU Müdürü ve/ veya Sorumlu araştırıcı tarafından verilebilir. Bu kişilerin yokluğunda görevlendirilen yardımcı araştırıcı gerekli bilgileri verebilir.

5. Klinikte yapılan denetlemelere ait raporlar gizli olup üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez.

6. Çalışma ile ilişkili belgeler, çalışma personeli tarafından çalışma ortamındaki yangına dayanıklı kilitli dolaplarda saklanır. Bu belgelere erişim izni, yalnızca yetkili kişiler - çalışma personeli, destekleyicinin izlemcileri ve denetleyicileri, EK ve TİTCK ve diğer düzenleyici yetkililer - ile sınırlıdır.

7. Araştırıcı;

-Gönüllülerin kişisel verilerini, yalnızca, protokolde ve bilgilendirme ve olur formunda belirtilen amaçlar için kullanılır.
-Bu verilerin, çalışmaya uygun olmasını, doğru olmasını, aşırı olmamasını ve gerektiğinden daha fazla saklanmamasını sağlar.
-Yazılı belgeleri, kilitli ofislerde, arşivlerde ve dolaplarda saklar ve yalnızca yetkili kişilerin erişmesine izin verir.
-Bilgisayarlarda saklanan kişisel verilerin, yalnızca yetkili kişilerin onları değiştirebileceği veya sileceği şekilde, güvenli olarak saklanmasını sağlar.
-Bilgilendirme ve olur formunda, bireylere, isterlerse, kendileri ile ilgili bilgileri görebileceklerini söyler.
-Kişisel verilerin, yeterli koruma olmaksızın, klinik dışına çıkmamasını sağlar.
Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 +90352 207 66 66 - 24405 / 0506 232 73 73
 +90352 437 40 67
 ikum@erciyes.edu.tr