TR | EN

Sorumlu Araştırıcılar

Doç. Dr. Zafer Sezer
Dr. Zafer SEZER, 1974 yılında Gümülcine’de doğdu. 1999’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Erciyes Üniversitesi(E.Ü.) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında ihtisasını tamamlamıştır. 2005 2006 yılları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Farmakoloji AbD da askerlik görevini tamamladıktan sonra 2006-2008 yılları arasında  devlet hizmeti yükümlülüğünü E.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD’da yapmıştır. 2008 yılından bu yana E.Ü Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezinde klinik çalışmalarda araştırıcı olarak aynı zamanda da E.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında da 2011 yılından beri yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Zafer Sezer, evli olup 1 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İnal
Dr. Ahmet İnal, 1975 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1999’te 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyet sonrası mecburi hizmetini Yozgat’ta yaptı. 1999-2003 yılları arasındaki bu görevi sırasında Sağlık grup başkanlığı, Başhekimlik gibi idari görevlerde bulundu. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji ihtisasına başladı. 2007 yılında Tıbbi Farmakoloji Uzmanı oldu. 2009 yılında askerliğini Gühane Askeri Tıp Akademisinde tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezinde sorumlu araştırıcı olarak görevine devam etmektedir. Dr. İnal evli ve iki kız çocuk babasıdır. Ulusal ve uluslararası düzeyde Faz-I (biyoeşdeğerlik) ve Gözlemsel ilaç araştırmalarında sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacı olarak görev almaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 800 biyoeşdeğerlik çalışmasında görev almıştır. İyi klinik uygulamaları alanında ulusal ve uluslar arası eğitimlere ve kardiyopulmoner resusitasyon kurslarına katılımları mevcuttur
Doç. Dr. Zafer Sezer
Sorumlu Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İnal
Sorumlu Araştırmacı
Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 +90352 207 66 66 - 24405 / 0506 232 73 73
 +90352 437 40 67
 ikum@erciyes.edu.tr