Dr. Öğr. Üyesi(Assist. Prof. Dr) Ahmet İnal

Dr. Ahmet İnal, 1975 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1999’te 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyet sonrası mecburi hizmetini Yozgat’ta yaptı. 1999-2003 yılları arasındaki bu görevi sırasında Sağlık grup başkanlığı, Başhekimlik gibi idari görevlerde bulundu. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji ihtisasına başladı. 2007 yılında Tıbbi Farmakoloji Uzmanı oldu. 2009 yılında askerliğini Gühane Askeri Tıp Akademisinde tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezinde sorumlu araştırıcı olarak görevine devam etmektedir. Dr. İnal evli ve iki kız çocuk babasıdır. Ulusal ve uluslararası düzeyde Faz-I (biyoeşdeğerlik) ve Gözlemsel ilaç araştırmalarında sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacı olarak görev almaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 800 biyoeşdeğerlik çalışmasında görev almıştır. İyi klinik uygulamaları alanında ulusal ve uluslar arası eğitimlere ve kardiyopulmoner resusitasyon kurslarına katılımları mevcuttur